Heading wie zijn wij

Born To Grow voert alleen interim management trajecten uit als daar gelijktijdig een substantiële organisatieverandering mee gepaard gaat; bijvoorbeeld situaties van crisis, turnaround en/of structurele veranderingen. Deze trajecten moeten bij aanvang een heldere doelstelling en een beoogde einddatum hebben. Interim management is een vak met specifieke kundigheden en vaardigheden. De interim manager heeft eigenlijk drie rollen, te weten: de lijnmanager, de verandermanager en de organisatieadviseur. Met alle drie de rollen hebben wij veel ervaring.

Interim opdrachten zijn vaak een kans voor een organisatie; in tijden van crisis is veel verbetering mogelijk. Het geeft het vooruitzicht om meer te bereiken dan normaal. Onze interim management aanpak volgt twee parallelle lijnen. Wij geloven dat de menskant en de organisatiekant evenveel aandacht behoren te krijgen in interim opdrachten. Alleen door de potentie van het zittende personeel beter te gebruiken (menskant) en dit beter aan te laten sluiten bij de vraag van de markt (organisatiekant) kan een turnaround bewerkstelligd worden.

Interim opdrachten passen bij de kracht van Born to Grow:

  • Complexe uitdagende omgeving
  • Aandacht voor zowel mens als organisatie
  • Praktische aanpak gericht op korte en lange termijn resultaten